бяцхан зөвлөгөө

*ubuntu 9.10 Karmic Coala дээр системийн default web browser солигдохгүй bug байгааг анзаарсан байх. Мессенжерээр ирсэн линк, Netbeans дээрх project - оо ажиллуулж үзэх зэрэгт нэг хүндрэл гараад байсан юм. System Settings > Default Applications ашиглаад Firefox-г default system browser сонголт дээр тависан боловч солигдохгүй, konqueror web browser ажиллаад байв. Терминал дээр:
sudo update-alternatives --config x-www-browser
кодыг ажиллуулж сольдог арга байна.
Ажиллуулаад браузеруудын урдах тоог нь сонгоно:
bataa@bataa-laptop:~$ sudo update-alternatives --config x-www-browser
There are 2 choices for the alternative x-www-browser (providing /usr/bin/x-www-browser).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
0 /usr/bin/konqueror 100 auto mode
* 1 /usr/bin/firefox-3.5 40 manual mode
2 /usr/bin/konqueror 100 manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 1
bataa@bataa-laptop:~$

0 сэтгэгдэлтэй: