Паретогийн зарчим сагсан бөмбөгт

Өмнө нь энэ зарчмийн тухай нэг юм бичсэн. Энэ зарчим сагсан бөмбөгт үйлчилдэг болов уу.

Тэгээд энэ зарчмийг НБА-тай холбож бодлоо.
Ингэж бодсийн.
Жишээ нь: Багийн нийт тоглогчдийн 20% нь хожил байгуулахад 80% оролцоотой байдаг, Тоглогчийн хийсэн бүх шидэлтийн 20% нь 80%-н үр дүнтэй байдаг, хийсэн бэлтгэлийн 20% нь гаргах амжилтийн 80% болж байдаг гэх мэт. Энэ харин биелэх болов уу яах бол...

0 сэтгэгдэлтэй: